ארכיון של: 23 באוגוסט 2022

שכירים בעלי הכנסות נוספות – אין צורך לנסוע לרואה החשבון שלכם! הכירו את Qtax

הגשת דוח שנתי בעקבות הכנסות ממקורות נוספים הוא חלק בלתי נפרד מההתנהלות של כל שכיר אל מול רשויות המס, וזאת